Deze personen , firma's of verenigingen steunen onze club.

WORDT KLANT BIJ ONZE SPONSORS.

U merkt iop de website dat verschillende sponsors hun waren of firma aanprijzen en ons hiervoor een steun bezorgen. Gedenk ze bij uw aankopen en zeg gerust dat U hun publiciteit « gezien » hebt op de website .
Wie zelf sponsors kan aanbrengen, vraagt de tarieven aan één van de hoofdbestuursleden.